Gå til innhold

Innføringskurs i maskinforskriften

Hvem har ansvaret for hva?

Krever kunder at du skal CE-merke maskinelt utstyr?

Når er det en maskin, og når er det en delvis ferdigstilt maskin?

Hvem kan CE-merke?

Vil du ta grep, for å følge gjeldende direktiver og forskrifter? Dette kurset gjør deg i bedre stand til alt dette.

 

Dag 1

  • Presentasjon av Trygg Maskin AS
  • Forskriftens oppbygging/funksjon 
  • Definisjoner, ansvar, plikter.
  • Praktiske eksempler

Dag 2

  • CE-prosessene steg for steg
  • Hvilke trinn skal man gjennom
  • Eksempel på teknisk dokumentfil.
  • Bedriftens produkt
Trygg Madskin-18
Kursholder: Johnny Drange
Johnny
Johnny Drange jobber som daglig leder i Trygg Maskin AS. Han har lang erfaring med maskinsikkerhet og holder grundige kurs med gode tilbakemeldinger.

Kursets innhold

• Historikk – EU/EØS – Hensikten med Europeiske direktiver
• Maskinforskriftens virkeområde – Hvem og hva gjelder den for?
• Definisjoner – Hva er en maskin? Hvilke andre produkter omfattes av forskriften?
• Ansvar og bestemmelser – hvilke plikter har produsenter, importører og distributører?
• Forhold til andre forskrifter – kan produkter komme inn under andre forskrifter?


• Maskinforskriftens oppbygging og funksjon
• Tekniske krav og plikter
• Krav til vern mot skade på liv og helse – hvilke krav stilles det til maskinene?
• Risikovurderinger – hvilke krav stilles til risikodokumentasjon?


• Harmoniserte standarder – forholdet mellom forskriften og harmoniserte standarder
• Kort om ATEX-forskriften – Maskiner brukt i potensielt farlige eksplosive omgivelser
• Samsvarserklæring – hvordan ser samsvarserklæringen ut?
• Teknisk dokumentasjon – hvordan dokumentere samsvar med forskriften?
• Veien til CE-merking – hvilke steg må man gjennom?
• Tilsyn mot forskriften, hvem fører tilsyn?

Book en uforpliktende samtale

La oss ta en prat slik at vi best kan tilby en god kurspakke for dere.

Microsoft_Teams

Prisforespørsel kurs