Skip to content

Konsulenttjenster

Vår bistand innbefatter et bredt spekter. Helt fra maskinen er på tegnebrettet, til den er ferdig installert, godkjent og tatt i bruk.

I maskinen/utstyrets levetid, skal det være et solid grunnlag for fremtidig sikker forvaltning ,drift, og forsvarlig vedlikehold.

Trygg-Madskin-23-1

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport inneholder en detaljert beskrivelse av maskinen/utstyrets tekniske tilstand og vedlikeholdsmessige status. Systemer og enkeltkomponenters tilstand angis i grader av svekkelse. En tilstandsrapport kan om ønskelig integreres i en verditakst. 

Bistand ved maskinkjøp

Vi har allsidig erfaring med rådgivning ifm kjøp av maskiner.

Det er svært viktig at man i innkjøpsfasen sikrer at lovpålagt dokumentasjon blir levert til rett tid, og at denne er gjennomgått og godkjent.

Det er også svært viktig at dokumentasjonsoverlevering er knyttet kommersielt opp mot økonomiske milepæler ved oppgjør.

 

Trygg-Madskin-17-1
Trygg-Madskin-32-1

Risikoanalyse

Risikoanalyse for nye konstruksjoner, overtakelse av komplette installasjoner, eller anlegg og utstyr som har blitt modifisert.

En risikoanalyse kan også omfatte anlegg som har vært operative i mange år.

Rådgivning

Ved oppgraderinger/modifikasjoner bistår vi med forslag til tekniske løsninger, samt bidrar til å kvalitetssikre overlevering av lovpålagt/nødvendig dokumentasjon og underlag.

Trygg-Madskin-27-1

Sett av 30 minutt til en prat

Book et møte når det passer din kalender, så sees vi på Teams.

Vi setter gjerne av mer tid om det er ønskelig.

Microsoft_Teams