Om oss

Om oss (mal)

Trygg Maskin A/S har solid kompetanse og sikkerhetserfaring innen området  «menneske – maskin»

Arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter, samt maskinforskriften danner hovedgrunnlaget for vårt arbeid, for å påse at sikkerheten ivaretas på best mulig måte.

Vår bistand innbefatter et bredt spekter. Helt fra maskinen er på tegnebrettet, til den er ferdig installert, godkjent og tatt i bruk. I maskinen/utstyrets levetid, skal det være et solid grunnlag for fremtidig sikker forvaltning ,drift, og forsvarlig vedlikehold.

Våre tjenester

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport inneholder en detaljert beskrivelse av maskinen/utstyrets tekniske tilstand og vedlikeholdsmessige status. Systemer og enkeltkomponenters tilstand angis i grader av svekkelse. En tilstandsrapport kan om ønskelig integreres i en verditakst. 

Rådgivning

Ved oppgraderinger/modifikasjoner bistår vi med forslag til tekniske løsninger, samt bidrar til å kvalitetssikre overlevering av lovpålagt/nødvendig dokumentasjon og underlag.

Bistand ved maskinkjøp

Vi har allsidig erfaring med rådgivning ifm kjøp av maskiner.

Det er svært viktig at man i innkjøpsfasen sikrer at lovpålagt dokumentasjon blir levert til rett tid, og at denne er gjennomgått og godkjent.

Det er også svært viktig at dokumentasjonsoverlevering er knyttet kommersielt opp mot økonomiske milepæler ved oppgjør.

Regelverkskurs

Vi holder generelle kurs basert på grunnleggende innføring i Maskinforskriften.

Om ønskelig tilpasser vi bedriftsinterne kurs, og skreddersyr disse opp mot bedriftens spesifikke produktspekter.

Risikoanalyse

Risikoanalyse for nye konstruksjoner, overtakelse av komplette installasjoner, eller anlegg og utstyr som har blitt modifisert.

En risikoanalyse kan også omfatte anlegg som har vært operative i mange år.

Dette er noe av det arbeidet vi utfører for vannkraftverk

Vi kan skreddersy virtuell tur til din bedrift. Videoklippet viser hva konseptet innebærer.

Kurs

Grunnkurs

Trygg Maskin tilbyr kurs blant annet i 

maskinforskriften og CE-merking.

Vi legger stor vekt på at kurset skal 

tilpasses kundens, nivå, ønsker og formål.

Halvdagskurs

Vi tilbyr halvdagskurs for inntil 8 personer.

  

Spesialtilpassende kurs

Vi tilbyr også kunde/produktspesifikke kurs 

Ved behov for spesialtilpassede kurs,

 ta kontakt for priser. 

 

Kontakt oss

917 16 309
Moseidmoen Industriområde 23, 4700 VENNESLA
Orgnr 924 436 697

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Årlig klima- og miljørapport for 2020
Årlig klima- og miljørapport for 2020

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Eyde Cluster
Eyde Cluster

Eyde-klyngen er en norsk klynge for prosessindustrien som ble grunnlagt i 2007 og er organisert som en ideell organisasjon. Medlemmene består av de største prosessindustribedriftene i landet i tillegg til leverandør- og kunnskapsbedrifter.  

Eyde Cluster

Eyde-klyngen er en norsk klynge for prosessindustrien som ble grunnlagt i 2007 og er organisert som en ideell organisasjon. Medlemmene består av de største prosessindustribedriftene i landet i tillegg til leverandør- og kunnskapsbedrifter.  

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

GCE Node
GCE Node

GCE NODE er en næringsklynge på Sørlandet som inngår i det nasjonale programmet «Global Centres of Expertise». Bedriftene i GCE NODE utvikler bore-, laste/ losse/forankring- og bølgekompenseringsteknologi.  

GCE Node

GCE NODE er en næringsklynge på Sørlandet som inngår i det nasjonale programmet «Global Centres of Expertise». Bedriftene i GCE NODE utvikler bore-, laste/ losse/forankring- og bølgekompenseringsteknologi.